ülevaade hiljutistest tegemistest kaardil

  • 1354 puude hooldust

  • 970 ohtliku puu raiet

  • 346 oksakoormat

  • 3600 liitrit kütust