Arne sattus arboristika valdkonda aastal 2012, kui üks kauaaegne tuttav ta enda ettevõttesse appi kutsus. Samal aasta sügisel asus  ta ka Luua Metsanduskoolis õppima arboristi erialal.  

2014 lõpetas ta Luua Metsanduskooli arboristi eriala ning sooritas kutseeksami, omistades kutse Arborist, tase 4

Kevadel 2015 kutsuti esimest korda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskusesse arboristi eksamikomisjoni esimeheks.

2015 aasta sügisel astus Arne taas Luua Metsanduskooli uste vahelt sisse, seekord Puittaimede hindaja aastasele kursusele.

Samal aastal asus Arne ka Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õpetama uusi arboriste praktiliste tööde läbiviimisel.

Sügisel 2015 kutsuti osalema kutseeksami komisjonis Luua Metsanduskooli.

2016 suvel lõpetas Luua Metsanduskooli ja omistas kutse Puittaimede Hindaja, tase 5.

2017 asus ta õpetama Pärnumaa Kutsehariduskeskuses arboristi õpilastele teooriat.

2017 aasta suvel oli Arne Baltimaade puuronimise meistrivõistluste üks peakorraldajatest.