Ohtlike puude langetamine.

Millised on ohtlikud puud?

Puud pakuvad linnakeskkonnas mitmeid erinevaid kasusid. Puhtam õhk, kaitse müra, kaitse tuulte ja saaste eest. Need kasud suurenevad võrdeliselt puu vanuse ja suuruse kasvuga. Puu kasvu ja vanemaks saamisega aga kaasnevad ka erinevad riskifaktorid. Näiteks murdumisohtlikud oksad, mädanik, mis nõrgestab puud. Puu muutubki ohtlikuks siis kui riskifaktoreid on rohkem kui puult saadavaid kasusid.

Enne kui hakkad nii öelda ohtlike puude langetamisele mõtlema, saame aidata Sul otsusele jõuda, kas puu on ohtlik.

Puudega kaasnevad riskid jagunevad kaheks.

Puu välised tegurid.

Alguses on puu väike ja probleeme tavaliselt pole. Ühel hetkel aga kasvab puu suureks. Kui puu pole istutatud piisavalt kaugele rajatistest, siis võib juhtuda, et puu ei mahu enam samale kohale ära. Pikaks kasvanud oksad kriimustavad või lõhuvad hoonete fassaadi, elektriliinide all või ääres kasvavad puud on kontaktis liinidega ning kahjustavad neid või tekitada lühiseid. Küsimuseks on tihti ka puudelt langevad lehed, õied, viljad ja oksaraod. Need ummistavad tihti veerenne või muid kanaleid. 

Need asjad on lihtsalt tuvastatavad ja selgelt nähtavad. Samas ei ole need eelnevad küsimused alati üldse põhjuseks miks puu langetama peaks. Enamasti on võimalik mõningate oksalõikuste või või natukene suuremate hoolduslõikustega riskid maandada ja puu säilitada.

Puu sisemised tegurid.

Puu vananedes ja kasvades võivad tekkida erinevad puust tulenevad ohufaktorid. Hooldamata või valesti hooldatud puul võib esineda rippes ja lahtisi oksi. Tüvemädanikku, mis nõrgestab puu struktuuri. Juuremädanikku, mis on tekkinud nende kahjustamisest. Nõrgestatud kinnitusega oksi, topeltlatvasid, mis võivad murduda jne.

Siin tulebki nõu küsida arboristilt või puittaimede hindajalt. Nemad oskavad aidata jõuda järeldusele, kas puu on ohtlik ja vajab langetamist või mitte.

Need asjad on lihtsalt tuvastatavad ja selgelt nähtavad. Samas ei ole need eelnevad küsimused alati üldse põhjuseks miks puu langetama peaks. Enamasti on võimalik mõningate oksalõikuste või või natukene suuremate hoolduslõikustega riskid maandada ja puu säilitada.


Ohtlikule puule viitavad märgid on:

Surnud oksad või harud.


Kuivanud, eluta oksad ja harud tuleks eemaldada, et need ei murduks kõige vähem oodatud ajal.

Murdunud või rippes oksad.


Murdunud või rippes oksad võivad olla märgiks, et puu elujõud on raugenud. Kui need on tekkinud, tuleks puu üle vaadata ja võtta kasutusele meetmed, et riske maandada.

Erinevad praod ja lõhed.


Kui puu tüvel või harudel on näha lõhesid või mehhanilisi vigastusi, siis tuleb puu võtta regulaarse jälgimise alla spetsialisti poolt.  


Nõrgalt kinnituvad oksad.


Nõrgalt kinnituvad oksad võivad halbade ilmastikutingimuste korral ootamatult murduda. Seda kas oksad on kinnitunud tugevalt või mitte, saab tuvastada arborist või puittaimede hindaja.

Seene viljakehad.


Kui puul on näha juba seene viljakehasid, siis see tähendab, et seen on puu kallal toimetanud juba mõnda aega. Erinevatel seentel on erinev mõju, seega iga seene pärast ei pea endast välja minema.


Ebatavaline puu struktuur.


Liiga pikad oksad või väga kaldus puu võivad samuti ebasoodsate ilmastikutingimuste puhul murduda.

Juurestikuprobleemid.


See on üsna keeruline küsimus, sest maa sisse tavaliselt ilma kaevamata ei näe. Kui aga on teada, et juuri on kaevamistega kahjustatud, siis tuleks olla tähelepanelik,

.

Topelt ladvad.


Kaks võrdset haru, mis kasvavad enamvähem ühesuurusena. Nende vahele jääb koor, mis nõrgestab kinnitust. Ühel päeval võib taas ebasoodsate tingimuste kokkulangemisel, toimuda mõne haru murdumine.

Kaksikladvaga ohtlik puu, mille üks haru võib ebasoodsate ilmastikuolude tõttu murduda.

Mädanenud ladvaga ohtlik kasepuu, millelt võivad iga hetk murduda suured oksad.

Kui märkad mõnda eelpool nimetatud probleemi oma puul, siis tasub kutsuda kohale arborist või puittaimede hindaja. Kohapeal puud üle vaadates saab hinnata, kas puu on ohtlik ja peab sae käima tõmbama. Või saab võtta kasutusele mõned meetmed, mis vähendavad riske ja puu saaks oma kasusid edasi pakkuda.

Hariliku tamme topeltlatv on murdunud. Mitme võrdse haruga puud vajavad alati regulaarset ülevaatust ning vajadusel meetmete kasutamist.

Seeneviljakeha suurel puul. Kui märkate selliseid seeni puudel, siis tuleks samuti spetsialistiga konsulteerida. Mõni seen on rohkem ohtlik, teine vähem.

NÜÜD kui puu on inimestele või rajatistele ohtlik ja vajab langetamist, siis saame selle küsimuse kiiresti ja ohutult ära korraldada. 

Võime organiseerida raieloa, tänava sulgemised koos liikluskeemidega, puu langetamise, kännu freesimise, raiejääkide koristamise ja utiliseerimise. Võime korraldada kogu paketi või osa sellest, kuidas Sul parasjagu vajadus on.

Tegutseme peamiselt Tallinnas ja Pärnus aga ei ole probleem meil liikuda puude langetamiseks Viljandisse või Haapsallu. Suurtemate projektide puhul võime sõita ja teostada töid ükskõik kus Eestimaa otsas.

Helista või kirjuta meile kohe!

 • Ohtlike puude langetamine
  *
  *
 • Arne Oad

  Arborist, tase 4; Puittaimede hindaja, tase 5.
  Arnele see puudevärk ikka kohe väga meeldib. Mida rohkem uurid ja teada saad, seda põnevamaks läheb.

  gsm: +3725047811
  e-post: arne@okacer.ee

 • Oliver Haav

  Arborist, tase 4
  Oliver on meil töödejuht, kes ütleb, mismoodi asjad peavad olema. Konkreetne värk ja mingit jama pole, töö käib.

  gsm: +3725047911
  e-post: oliver@okacer.ee