Arborist – Kes ta on ja kuidas selleks saada?

Levinud on arvamus, et arborist on saemees, kes käib mööda parke ja aedu ning tema põhitegevuseks on ohtlike puude langetamine.

Tegelikult ei ole see kaugeltki nii. Ohtlike puude langetamine moodustab arboristi tööst ainult väikese osa. Peamiselt on arborist puittaimede spetsialist, kes tunneb nende hingeelu, oskab neid hooldada, vajadusel ohutumaks muuta ja kui muu ei aita, siis ka maha võtta.

Mõnikord nimetatakse meid ka puutohtriteks. Aga meie töö juurde kuulub ka puude istutamine, nende hooldus, viljapuude lõikamine, puude seisukorra hindamine jpm.

Hea arborist lepitab puud ja inimesed

Arborist on tihti ka lepitaja rollis, kes aitab inimestel ja puudel ühist keelt leida. Seda näiteks juhul, kui puude omanik tahab puid langetada lihtsalt seetõttu, et lehtede riisumine on tülikas. Sel juhul püüame omanikku veenda selle raiumisest loobuma ja teisi lahendusi leidma.

Samuti pakub arborist alternatiivseid lahendusi välja juhul, kui puu on kasvanud hoonetele liiga lähedale ja omanik tahab sellepärast puust vabaneda. Asjatundliku hoolduslõikusega on võimalik kogu puu võra nii palju vähendada, et see hoonetele ja inimestele enam ohtu ei kujuta.

Mõnikord on hea lahenduse leidmine raske, sest kui arborist soovib head puule, ei tähenda see igakord head talle endale – puu kaitsmine ei pruugi kliendile meeldida ja nii on lihtne soovitustest ja heast tagasisidest ilma jääda. Mis ei tähenda, et arborist oma tööd hästi poleks teinud. Vastupidi.

Head arboristi eristab mitte nii heast eetika ning töövõtted

Kõik arboristid pakuvad ühel või teisel kujul teenust, mis tähendab, et mängus on ärihuvid. Ja kuna ohtlike puude langetamine on tihti kasumlikum töö kui hoolduslõikus või konsultatsioon, raiutakse selle tõttu vahel mõni puu, mille seisukord seda tegelikult ei nõuaks.

Ühe olulisema asjana eristab head arboristi kehvast eetikakoodeksi järgimine. Selle järgi tuleb tal otsuseid teha lähtuvalt puu väärtusest, bioloogiast, tervislikust seisundist jms, aga mitte oma ega ka kliendi era- või ärihuvidest.

Samuti on tema käekiri laitmatu puid hooldades. See tähendab näiteks seda, et kui puud tahetakse võimalikult kaua säilitada, ei tohiks arborist rohkem kui 10 cm jämedusi oksi tüve vastust lõigata. Vastasel korral tehakse uks lahti mädanikutekitajatele ning aja jooksul võib puu ohtlikuks muutuda. Arborist – põnev ja vaheldusrikas amet

Nagu ei ole olemas kahte täpselt ühesugust inimest, pole ka kahte ühesugust puud. Arboristi tööd on kogu aeg vaheldusrikkad ning kõik meie tööpäevad on erinevad. Ühel päeval võib päev alata objektil Tallinnas ja järgmisel viib töö meid juba Pärnu.

Ka värskes õhus viibimise võimalus, puude otsas ronimise põnevus ja korralik füüsiline koormus on see, mis meile meie töö juures meeldib.

Arborist – kus seda ametit õppida saab?

Praegu koolitatakse meie ametivendi ja -õdesid Luua Metsanduskoolis ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Kui huvi on, mine seda huvitavat ja vaheldusrikast ametit õppima.

Puude maailm on igavesti põnev ega saa kunagi lõpuni selgeks. Ikka tuleb uusi teadmisi, mis aitavad puude olemust ja bioloogiat paremini mõista. Võimalik on ka spetsialiseeruda ja hakata näiteks puittaimede hindajaks, väga spetsiifiliste ronimissüsteemide spetsialistiks, istutamiseksperdiks jne.

Meil on ka oma aktiivne katusorganisatsioon – Eesti Arboristide Ühing.

Võta arboristiga ühendust allpool oleva vormi kaudu.

[contact-form-7 404 "Not Found"]