Arborist – Kes ta on ja kuidas selleks saada?

Levinud on arvamus, et arborist on ohtlike puude langetaja, kes käib kogu aeg mööda parke ja aedu ning võib ainult puid maha võtta.

Tegelikult ei ole see kaugeltki nii. Puude raiumine moodustab arboristi tööst ainult väikese osa. Peamiselt on tegemist spetsialistiga, kes tunneb nende hingeelu, oskab neid hooldada, vajadusel ravida ja kui muu ei aita, siis ka maha võtta.

Arborist
Arborist

Mõnikord nimetatakse meid ka puutohtriteks.

Arborist on ametimees (või naine) kelle töö juurde kuulub ka puude istutamine, viljapuude lõikus ja hooldus, puude seisukorrale eksperthinnangute andmine jpm.

Hea arborist lepitab puid ja inimesi

Oleme tihti ka lepitaja rollis, kes aitab inimestel ja puudel ühist keelt leida. Seda näiteks juhul, kui puu omanik tahab puust vabaneda lihtsalt seetõttu, et lehtede riisumine on tülikas. Sel juhul püüame omanikku veenda selle raiumisest loobuma ja teisi lahendusi leidma.

Samuti pakub arborist alternatiivseid lahendusi välja juhul, kui puu on kasvanud hoonetele liiga lähedale ning omanik tahab sellepärast puust vabaneda. Asjatundliku hoolduslõikusega on võimalik puu võra nii palju vähendada, et see hoonetele ja inimestele enam ohtu ei kujuta.

Mõnikord on hea lahenduse leidmine raske, sest kui arborist soovib head puule, ei tähenda see igakord head talle endale – puu kaitsmine ei pruugi kliendile meeldida ja nii on lihtne soovitustest ja heast tagasisidest ilma jääda. Mis ei tähenda, et arborist oma tööd hästi poleks teinud. Vastupidi.

Head puutohtrit eristab halvast eetika ja töövõtted

Kõik eesti arboristid pakuvad ühel või teisel kujul teenust, see tähendab tähendab, et mängus on ärihuvid. Ja kuna puu maha võtmine on tihti tulusam töö võrreldes hoolduslõikuse või konsultatsiooniga, võib olla nii, et raiutakse selle tõttu vahel mõni puu, mille seisukord seda tegelikult ei nõuaks.

Ühe olulisema asjana eristab head eesti arboristi kehvast eetikakoodeksi järgimine, kuigi Luua ja Pärnu koolidest sellest räägitakse. Selle järgi tuleb tal kõik otsuseid teha lähtuvalt puittaimede väärtusest, bioloogiast, tervislikust seisundist jms, aga mitte oma ega ka kliendi era ning ärihuvidest.

Samuti on tema käekiri laitmatu puude hoolduslõikust tehes. See tähendab näiteks seda, et kui puud tahetakse võimalikult kaua säilitada, ei tohi näiteks rohkem kui 10 cm jämedusi oksi tüve vastust lõigata. Vastasel korral tehakse uks lahti mädanikutekitajatele ja aja jooksul muutub nende seisukord ohtlikuks.

Arboristid vana ja väärikat puud hooldamas
Arboristid vana ja väärikat puud hooldamas

Arborist – põnev ja vaheldusrikas amet

Nagu ei ole olemas kahte täpselt ühesugust inimest, pole ka kahte ühesugust puud. Meie töö on vaheldusrikas ja kõik meie tööpäevad on erinevad. Ühel päeval töötame objektil Tallinnas ja järgmisel viib töö meid juba Pärnu.

Ka värskes õhus viibimise võimalus, puude otsas ronimise põnevus ja korralik füüsiline koormus on see, mis meile meie töö juures meeldib.

Praegu koolitatakse eesti arboristi ametivendi ja -õdesid Luua Metsanduskoolis ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Kui huvi on, mine seda huvitavat ja vaheldusrikast ametit õppima.

Puude maailm on igavesti põnev ega saa kunagi lõpuni selgeks. Ikka tuleb uusi teadmisi, ning need aitavad puude olemust ja bioloogiat paremini mõista. Arborist võib ka spetsialiseeruda ja hakata näiteks puittaimede hindajaks, väga spetsiifiliste ronimissüsteemide spetsialistiks, istutamiseksperdiks jne.

Meil on ka aktiivne katusorganisatsioon – Eesti Arboristide Ühing.

*
*