Boa puusidumissüsteemid

Alates Novembrist 2017 on boa puusidumissüsteemide esindajaks Eesti OK Acer OÜ.

Boa puusidumissüsteemide arendaja ja ettevõtte omanik on Dr. Ing. Lothar Wessolly, kes oli ka Cobra kaubamärgi looja ning patendi omanik.

Peale oma äripartneri surma otsustas Dr. Ing L. Wessolly, et ei jaga oma tehnikaalaseid teadmisi isikutega, keda ta ei tunne ning kes ei rakenda teadmisi praktikas. 

Seega asutas ta 2005. aasta lõpus firma nimega Arboa Tree Safety e.K. Peale uue ettevõtte loomist optimeeris ta ka oma patenti, viies selle kooskõlla saksa puuhooldusstandarditega ning turustas oma toodet uue brändinime boa all.


Mõned märksõnad, mis patendiuuendamisega kaasnesid:

Pikk eluiga

Tugevdatud köied, millede vastupidavus ei vähene ka 12 aasta möödudes.

Tööriistu pole vaja

Ei ole vaja paigaldamiseks spetsiaalseid nõelu, põleteid ega muid töövahendeid.

Värvikoodiga kettad

Tuhmumatud värvilised kettad, mis näitavad paigaldusaastat.


Boa puusidumissüsteemide video:Kuhu ja mis puhul paigaldada?

Dünaamiliselt (Joonis 1)

Dünaamiline (liikuv, amortisaatoritega) süsteem paigaldatakse tavaliselt puule, millel on topelt võim mitu võrdset tüveharu. Samas harunemiskohad on terved ja pragudeta.

Staatiliselt (Joonis 2)

Staatiline (liikumatu, ilma amortisaatorita) süsteem paigaldadakse puule, mille tüveharude vahel on praod või kahjustused nagu joonisel 2 on näha.

Üksik oks (Joonis 3)

Üksiku oksa toestamise näide staatiliselt.

Paigalduskõrgus (Joonis 4)

Joonisel on märgitud süsteemide paigalduskõrgused.