Ohtlike puude langetamine Pärnus

Täna oli meil väljakutse Pärnus Vanaparki, kus laste mänguväljaku ligidal oli topeltladvaga hariliku tamme üks haru murdunud ja alla kukkunud. Allesjäänud püstine haru oli väga ebastabiilne ja murdumisohtlik. Leidsime kiiresti tõstuki, ning likvideerisime ohtliku puu. Topelt ehk konkureeriva ladva olemasolu on üks peamisi põhjusi, miks puude harud murduvad. Selliseid kaksiklatvasi nimetatakse ka puude kasvuvigadeks. Kui puud kasvavad metsas, siis seal pole neil ruumi haruneda ja kasvada mitmeharuliseks puuks. Linnakeskkonnas aga kus ruumi on rohkem kui metsas, kasvavad puud ka laiusesse. Siin tulebki mängu arboristi käsi. Linnaruumis peaks arborist tegelema puuga kogu tema eluea jooksul ja kujundama puud juba varases nooruses nii, et neid kasvuvigasid ei tekiks. Ohtlike puude langetamine on tagajärg, mis tuleb teha, sest puuga pole tegeletud algusest peale.

Seega vaadake oma puud üle ning kui näete midagi kahtlustäratavat, siis võtke ühendust arboristiga.