Ohtlikud puud

Väga tihti inimesed võtavad ühendust ja ütlevad, et nende valduses on ohtlik puu ja ette tuleb võtta ohtlike puude langetamine. Enamasti aga ei tulene see oht niivõrd puust endast kui hoopis mingitest muudest teguritest, mis pole otseselt puu seisukorraga seotud. Vaatamegi põgusalt, et millised on siis ohtlikud puud.

Linnaelanikel on puudest rohkem kasu, kui nad arvata oskavad. Need pakuvad kaitset müra, tuule ja saaste eest ning mõjuvad hästi nende vaimsele ja füüsilisele tervisele. Nii nagu puust saadav kasu suureneb võrdeliselt puu vanuse ja suuruse kasvuga, suurenevad kahjuks ka riskifaktorid, näiteks murdumisohtlikud oksad ning puud nõrgestava mädaniku oht. Puu muutub ohtlikuks siis, kui riskifaktoreid on rohkem kui saadavat kasu.

Enne kui hakkad ohtlike puude langetamisele mõtlema, saame aidata sul otsusele jõuda, kas puu on üldse on ohtlik.

Puudega kaasnevad riskid jagunevad kaheks

Välised ohud

Alguses on puu väike ja probleeme tavaliselt pole. Ühel hetkel aga avastad, väike taim on suureks kasvanud ja ei mahu enam oma kohale ära: pikaks kasvanud oksaharud kriimustavad ja lõhuvad hoonete fassaade, elektriliinide ääres kasvavate ohtlike puude harud on kontaktis liinidega ning kahjustavad neid ja tekitavad lühiseid. Küsimuseks on tihti ka puudelt langevad lehed, õied, viljad ja oksaraod, mis ummistavad veerenne ja sadevee äravoolusid.

Need asjad on lihtsalt tuvastatavad ja selgelt nähtavad, samas ei anna need alati põhjust ette võtta puu langetamine. Enamasti oskab arborist väiksemate või suuremate hoolduslõikuste abil puu säilitada ja ohtlike puude langetamine jääb ära.

Sisemised ohud

Puittaim on elusorganism ja selle tõttu suureneb puude vananedes ja kasvades oht haigustele ja muudele puu vanusest tulenevatele ohtudele. Juhul kui puud on hooldamata, võib sellel esineda:

 • rippes ja lahtisi oksi
 • tüvemädanikku, mis nõrgestab puu struktuuri
 • juuremädanikku, mis on tekkinud puu kahjustamise tõttu
 • nõrgenenud kinnitusega oksi
 • topeltlatvu, mis võivad murduda
 • jne.

Ohtude täpsemaks hindamiseks võid nõu küsida arboristilt. Arborist oskab öelda, kas puu on ohtlik ja tuleb ette võtta ohtlike puude langetamine või saab hakkama puude hooldusega.

Need asjad on lihtsalt tuvastatavad ja selgelt nähtavad, samas ei anna need alati põhjust puu langetamiseks. Enamasti oskab arborist väiksemate või suuremate hoolduslõikuste abil puu säilitada.

Ohtliku puu tundemärgid on:

surnud puuoksad ja harud

murdunud ja rippes puuoksad

Kuivanud ja eluta oksad ja harud tuleks eemaldada, et need ei murduks kõige ebasobivamal ajal.

Murdunud ja rippes oksad võivad olla märgiks puu elujõu raugemisest. Märgates selliseid ohtlike oksi, tuleks puu üle vaadata ja midagi ette võtta, et võimalikud riskid maandada.

praod ja lõhed

nõrgalt kinnituvad oksad

Kui puittaime tüvel ja harudel on näha lõhesid või mehhanilisi vigastusi, peaks puuhooldusspetsialist ehk arborist seda puud kindlasti püsivalt jälgima. 

Nõrgalt kinnituvad oksaharud võivad halbade ilmastikutingimuste korral ootamatult murduda. Seda, kas oksad on kinnitunud tugevalt või mitte, saab tuvastada arborist või puittaimede hindaja.

ebatavaline puu struktuur

Kui puu tüvel on näha seene viljakehasid, tähendab see seda, et seen on puu kallal toimetanud juba mõnda aega. Erinevatel seentel on erinev mõju, iga seene pärast ei pea endast välja minema.

Liiga pikad oksad ja ka väga kaldus puu võivad halbade ilmastikutingimuste puhul murduda. Seda muidugi juhul kui see on kaldu vajunud hiljuti ning pole nii kasvanud kogu varasema elu.

juurestikuprobleemid

topeltladvad

Juurteprobleemidele on üsna keeruline jälile jõuda, sest maa sisse tavaliselt ilma kaevamata ei näe. Kui aga on teada, et juuri on kaevamisega kahjustatud, tuleks olla tähelepanelik.

Topeltladva all mõtleme kahte võrdset haru, mis kasvavad enamvähem ühesuurustena. Nende vahele jääb koor, mis nõrgestab harude kinnitust. Ühel päeval võib halbade tingimuste kokkulangemisel, toimuda mõne haru murdumine.

Topeltladvaga elupuu, mille üks haru võib halbade ilmastikuolude tõttu murduda.
Topeltladvaga elupuu, mille üks haru võib halbade ilmastikuolude tõttu murduda.
Mädanenud ladvaga ohtlik kasepuu
Mädanenud ladvaga ohtlik kasepuu, millelt võivad iga hetk murduda suured oksad.
hariliku tamme murdunud topeltlatv
Hariliku tamme topeltlatv on murdunud. Mitme võrdse haruga puud vajavad regulaarset ülevaatust ning vajadusel meetmete kasutamist.
seeneviljakeha suurel puul
Seeneviljakeha suurel puul. Märgates selliseid seeni puudel, siis tuleks samuti spetsialistiga konsulteerida. Mõni seen on rohkem ohtlik, teine vähem.

Kui selgub, et puu osutub inimestele või rajatistele ohtlik ja on vaja tellida ohtlike puude langetamine, siis aitame sul selle küsimuse kiiresti ja ohutult ära lahendada.

Kuidas me sind aidata saame?

 • organiseerime ohtlike puude raieloa (vajadusel, enamasti on see aga väga lihtne ka ise teha);
 • korraldame sulgemise koos liiklusskeemidega;
 • langetame ohtliku puu;
 • freesime kännu;
 • koristame raiejäägid ja utiliseerime need.

Võime korraldada kogu paketi või osa sellest, kuidas sul parasjagu vaja on.

Kas Sul on vaja ette võtta ohtlike puude langetamine, siis tegutseme peamiselt Tallinnas ja Pärnus, aga tuleme hea meelega ka Viljandisse ja Haapsallu. Suuremate projektide puhul võime sulle abiks olla ükskõik kus Eestimaa otsas.

Võta ühendust allpool oleva vormi kaudu!

  *
  *
  Palun täpsusta asukohta