Puittaimede hindamine

Kui sul on mõne oma puu suhtes kahtlus, kas see on elujõuline või ohtlik, tuleme ja aitame sul spetsiaalse metoodika abil puu seisukindluse ja väärtusklassi selgeks teha. Hinnangu võime anda kohapeal suuliselt või kui vaja, vormistame vastava korrektse dokumendi. 

Kui meie hinnangul puu seisukindel ei ole, siis teeme ettepaneku, kas puu on vaja raiuda või saab spetsiaalsete hooldusvõtetega puu ohutumaks lõigata. Puu ohtlikkust saab vähendada spetsiaalsete tugivöödega toestamise abil, puu võra vähendamisega või pikkade okste lühendamisega. Suurte okste ja harude eemaldamisega tehakse olemasolevad puud ainult ohtlikumaks. 

Kui palju hindamine maksab?

Ühekordne suuline konsultatsioon kohapeal maksab 30 eurot. 

Korrektselt vormistatud dokumendi hind alates 90 eurost.