Puude hoolduslõikus

Puu võra puhastamine

Võra puhastamisel eemaldatakse surnud, surevad, haiged, kahjustatud, deformeerunud, hõõrduvad, keerdus oksad. Samuti eemaldatakse võõrkehad nagu kilekotid, traadid, nöörid jms. Võra puhastamine on kõige rohkem kasutatav lõikusviis täiskasvanud puudel. Selline lõikus vähendab riske, et rippuvad oksad ja muud lahtised võõrkehad ei kukuks autodele või inimeste pihta. Lõikus parandab puu väljanägemist ja võib parandada puu tervislikku seisukorda eemaldades surnud oksi ja oksatüükaid.

Kui puud on vabakujulised ja neile on noore puuna kujundatud tugev struktuur, siis võra puhastamine ongi ainus lõikusviis mida puu vajada võib. Võra puhastamiseks kasutatakse peamiselt harvendus ja noorenduslõikeid. Hõõrduvad oksad, vigastavad üksteist, tekitades murdumisohtlikke oksi ja tekitades sissepääsud mädanikutekitajatele. Eemaldades kõige suurtemate vigastustega oksad, eemaldad ka suurima riski. Samuti tuleks eemaldada  võrast vesivõsud ning juurekaelalt. Kui seda ei tee võivad need kasvada liiga suureks ning tarbida liigselt energiat. Samas tuleks hoolega kaaluda vesivõsude lõikamist just vigastuste ümbrusest, need aitavad toota vajalikku materjali ning kiirendada vigastuse kinnikasvamist.

Kui puu reageerib peale liiga tugevat lõikust rohke vesivõsude kasvatamisega, siis oleks hea lahendus nende ära lõikamise asemel neid lühendada. Võra puhastamisega tavaliselt ei eemaldata elusoksi, välja arvatud kui need pole vigastada saanud või haiged.

Puu võra harvendamine

Võra harvendamine on osaliste võra siseste okste eemaldamine, selle tiheduse vähendamiseks. Harvendamine võimaldab tuultel läbi võra liikuda, mis ajutiselt tõstab puu vastupidavust tormide suhtes.

Põhiline eesmärk võra harvendamisel on vähendada okste massi valitud harudel ja teha need vastupidavamaks ilmastikuoludele nagu on tuul, jää, lumi. Ka defektidega okste kergendamine oleks harvenduse eesmärgiks. Oksad, mis on pragudega, tühimikega, aukudega, konkureerivad üksteisega ja on liiga pikad. 

Seda lõikust kasutatakse palju, sest puu omanikud ja arboristid arvavad, et seda PEAB tegema puudele. Samuti meeldib neile puu välimus peale harvenduslõikust, sest see on siis rohkem tehislikum ja sobitub nende arvates paremini linnaruumi. Samas pole ühtegi uuringut või tõestust, et need lõikused tõepoolest ka puud ohutumaks teevad. Küll aga on mõistlik puu harvendust läbi viia mitmel teisel põhjusel.

Võra harvendamine on peamiselt võra kujundamise osa, kui soovid puule mingit teistsugust kuju või välimust tekitada. Aga… Selle lõikusviisi efekt on lühiajaline. Sest puu hakkab oma võramahtu taastama ja tulemuseks on taas tihedam võra. Harvenduslõikus tuleks teha peamiselt võra välispiirilt, mitte võra seest. Sellega saab päikene rohkem võra sisse mis omakorda stimuleerib väikeste okste juurdekasvu, mis tekitab rohkem lehemassi, mis omakorda kasvatab oksad jämedamaks ja tugevama kinnitusega.

Selle lõikuse käigus eemaldatakse oksad, mis on üksteisega kohakuti või kõrvuti ja konkureerivad samale ruumile võras.

Puu võra tõstmine

Võra tõstmine on valikuline lõikus, millega eemaldatakse võral alumised oksad, et vabastada liikumisteed jalakäijatele, jalgratturitele, autodele.

Lõikuse käigus lõigatakse ära ka oksad, mis jäävad ette märkidele ja varjavad vaateid. Eelistatum oleks, oksad kas lühendada või harvendada, sest liiga suured lõikehaavad on taas väravateks mädanikutekitajatele. Liigsete alumiste okste eemaldamisega jääb enamus võrast puu ülaosasse. Tuuled aga hakkavad peale lõikust painutama ainult puu ülaosa (eelnevalt painutasid tuuled puud terves ulatuses) ja selline olukord võib tüve murda selliselt, et tekivad praod või isegi mõne nõrgema koha pealt võib puu pooleks murduda. 

Samuti võib liigselt alumiste okste eemaldamine tekitada tüvele päikesepõletusi, mis omakorda tekitavad pragusid ja lahtist puukoort. Teinekord aga on vastunäidustuseks ka rohkete vesivõsude teke.  Elus võra osa peaks olema vähemalt 60% täiskasvanud puul, et mehhaaniline surve jaotuks puu tüvel võrdselt.

Kui siiski on vajadus suurtemate okste eemaldamiseks, siis oleks hea plaan jätta lõikehaavade juurde/kohale mõni väiksem oks varjamaks seda päikesepõletuste eest ning samuti aitavad need kaasa lõikehaavade kinnikasvamisele. Ideaalis võiks alumiste okste eemaldamine toimuda pika aja jooksul (mitmel erineval vegetatsiooniperioodil), et mitte viia puud täielikult tasakaalust välja.

 

 • Arborist Arne Oad

  Arne Oad

  Arborist, tase 4; Puittaimede hindaja, tase 5.

  Arnele see puudevärk ikka kohe väga meeldib. Mida rohkem uurid ja teada saad, seda põnevamaks läheb.

  gsm: +372 5047811
  e-post: arne@okacer.ee