Puude hoolduslõikus

Puude hoolduslõikus

Puu võra puhastamine, harvendamine või võra tõstmine.

Puude kujunduslõikus

Puude kujundamine, vormilõikus ning nudilõikus.

Puude säilituslõikus

Vanade ja väärikate puude võrade lõikus puu säilitamiseks.