Puude säilituslõikus

Võra vähendamine

Puu elukaar on selline, et noorest peast ta kasvab kiiresti ja mõõtmed aina kasvavad suuremaks. Keskealisena mõõtmed on pikka aega samad ning puu vananedes puu jääb nõrgemaks ning tekib okste murdumise oht. See tähendab, et vanemaks saades, puu hakkab oma mõõtmeid looduslikul teel vähendama, kaotades võrast oksi.

Siinkohal tulebki mängu arboristi käsi, kes õigete lõikusvõtete ja teadmisteaga saab aidata puul säilitada ohutu struktuur, samal ajal seda vähendades. Kui võra mõõtmeid vähendada, siis võime puu eluiga pikendada kümnete aastate võrra.

Võra taastamine

Tihti on linnapildis näha väärkoheldud puid, mis on tulbastatud või köndistatud. Vahest (mitte alati) on teatud liikide puhul võimalik majandada neid regulaarselt edasi nii, et kaugemas tulevikus saaks temast ilusa võraga puu.

Selle tegevuse käigus soodustatakse vesivõsude teket ja neist uute võraokste kujundamist, et tagada vajalik fotosüntees. Võra taastamine on mitmeetapiline, aastatepikkune protsess. Turvalisuse tagamiseks vajavad taastatud võradega puud hiljem regulaarset jälgimist, võra puhastamist ja harvendamist.